Prednášky 2023

Prednášky 2022

Prednášky 2021

Prednášky 2020

Prednášky 2019

Prednášky 2018

Prednášky 2017

Prednášky 2016

Prednášky 2015

Prednášky 2014

Prednášky z konferencie Rescue Day Poprad boli so súhlasom autorov a po schválení organizačnou komisiou spracované a zverejnené na webovej stránke.