Prednášky 2024

Prednášky 2023

Prednášky 2022

Prednášky 2021

Prednášky 2020

Prednášky 2019

Prednášky 2018

Prednášky 2017

Prednášky 2016

Prednášky 2015

Prednášky 2014

Prednášky 2013

 • Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach (V. Dobiáš)
 • Súčasnosť a budúcnosť urgentnej medicíny v SR (I. Takáčová)
 • Komora zdravotníckych záchranárov – aktuálny stav (M. Hudák)
 • Činnosť hlavného odborníka pre ZZ dnes a zajtra (R. Száz)
 • Nesprávny manažment pacienta posádkou ZZS (N. Regendová)
 • Vplyv ďalšieho vzdelávania na kompetencie zdravotníckeho záchranára (Z. Slezáková)
 • Porovnanie náplne štúdia sestry a záchranára (A. Dudeková)
 • Má psychológia miesto vo vzdelávaní operátorov a záchranárov? (M. Krasulová)
 • Prednemocničná neodkladná starostlivosť v podmienkach OS SR (R. Jantoš)
 • Vzdelaný záchranár vs. vzdelaný laik (M. Weinciller)
 • Waterhouse Friderichsenov Syndróm (M. Chyla)
 • Krátkodobá porucha vedomia v podmienkach ZZS (O. Rišková)
 • Akútna disekcia aorty – úspešná diagnostika v podmienkach ZZS (G. Domiková)
 • Tehotná žena s kraniotraumou (C. Boszaky)
 • Matra vs. Sitno – zásah pri dopravnej nehode (F. Gbúr)

Prednášky 2012

 • Komora ZZ v SR (M. Hudák)
 • Komora ZZ v ČR (prezident KZ ZZS ČR) (D. Sigmund)
 • Kam kráča zdravotnícky záchranár v SR – vízia hlavného odborníka pre ZZ (R. Száz)
 • Urgentná medicína v systéme dnes a zajtra (M. Sedlačko)
 • IZS pohľadom ZZ HaZZ (H. Bartovič)
 • Rôznorodosť modelov interného vzdelávania ZZ v ZZS SR (V. Hosa)
 • Sociálny systém v ZZS – sociálne zabezpečenie záchranárov (M. Weinciller)
 • Celoživotné vzdelávanie a vykazovanie vzdelávania ZZ (M. Száz)
 • Špecifiká práce ZZ v HZS (J. Kušnirák)
 • Špecifiká práce a vzdelávania ZZ v zložkách armády SR (M. Šóš)
 • Činnosť ZZ VZZS a základy záchranárskej meteorológie (F. Majerský)

Odborné kazuistiky

 • AKS z pohľadu záchranára (ZaMED)
 • CMP z pohľadu záchranára (ZDZS BA)
 • TRAUMA z pohľadu záchranára (ZS KE)
 • KPR z pohľadu záchranára (LSE)
 • Závažná hypotermia (NsP Poprad)
 • Intoxikácia CO (Falck)
 • Dieťa „ušami“ zdravotníckeho operátora (OS ZZS SR)

Prednášky z konferencie Rescue Day Poprad boli so súhlasom autorov a po schválení organizačnou komisiou spracované a zverejnené na webovej stránke.