Ples

2021

Ples organizovaný občianskym združením ZÁCHRANA bol z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie (SARS-CoV-2) zrušený. Tešíme sa na Vás v ďalšom ročníku.