Registrácia

INFORMÁCIE

Konferencia Rescue Day Poprad 2022 bude prebiehať paralelne v prezenčnej a online forme. V prezenčnej forme bude dostupná iba pre plne zaočkované osoby proti ochoreniu COVID-19. Organizácia konferencie bude podliehať platným aktuálnym opatreniam podľa COVID Automatu.

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú registrácie na prezenčnú formu presunuté do online priestoru.

 

Kapacita konferencie:

Prezenčná forma – 350 účastníkov

Online forma – bez obmedzenia

 

Registrácia na konferenciu:

30 € s DPH – Zdravotnícky záchranár

40 € s DPH – Lekár

 

Informácia o pridelených kreditoch:

  • aktívna účasť na konferencii – 20 kreditov (prednášajúci)
  • pasívna účasť na konferencii – 8 kreditov (účastník)

Kredity sústavného vzdelávania pridelila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

 

Platby za konferenčný poplatok budú realizované vkladom na účet na základe potvrdenia záväznej registrácie a zaslania variabilného symbolu.

Storno poplatok v prípade zrušenia registrácie predstavuje 100 % sumy konferenčného poplatku!

Registračný formulár

KONFERENCIA - PREZENČNE

Registračný formulár

KONFERENCIA - ONLINE