Registrácia

INFORMÁCIE

Registrácia na ONLINE konferenciu:

20 € s DPH – Zdravotnícky záchranár (platný členský preukaz SKZZ)*

25 € s DPH – Zdravotnícky záchranár / sestra

30 € s DPH – Lekár

* cena pre aktívnych členov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov s platným členským preukazom.

 

Informácia o pridelených kreditoch:

  • aktívna účasť na konferencii – 20 kreditov (prednášajúci)
  • pasívna účasť na konferencii – 8 kreditov (účastník)

Kredity sústavného vzdelávania pridelila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

 

Platby za konferenčný poplatok budú realizované vkladom na účet na základe potvrdenia záväznej registrácie a zaslania variabilného symbolu.

Storno poplatok v prípade zrušenia registrácie predstavuje 100 % sumy konferenčného poplatku!

Registrácia bola ukončená – tešíme sa na Vás!